Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2025

Quyền Trung
Ngày 4/12, Chi hội Nhà báo Văn phòng (Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh) tổ chức Đại hội Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2025.

Chi hội Nhà báo Văn phòng hiện có 39 hội viên. Nhiệm kỳ qua, Chi hội đã đạt nỗ lực đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận: các hội viên nhà báo của Chi hội đã chủ động tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác Hội; phát động, tổ chức tốt Giải báo chí Quảng Ninh hằng năm và vận động hội viên sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao tham gia Giải báo chí Quốc gia, các giải báo chí chuyên đề; tham gia, tổ chức hiệu quả các hoạt động xã hội – thiện nguyện của Hội Nhà báo tỉnh; tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19… Chi hội cùng với Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức 11 lớp bồi dưỡng cho hơn 400 lượt hội viên, phóng viên, cộng tác viên về các chủ đề: Kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí E-magazine, kỹ năng viết chính luận, kỹ năng thiết kế đồ hoạ, kỹ năng dẫn chương trình, tác nghiệp bằng smart phone,…; tích cực tham gia các cuộc thi của tỉnh, trung ương và đạt được nhiều giải thưởng cao.

2

 Đồng chí Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, Hội viên Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ công tác Hội Nhà báo. Đồng chí đề nghị, thời gian tới Chi hội nhà báo văn phòng hội tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; chủ động xây dựng và đổi mới hoạt động, chú trọng vào củng cố nâng cao chất lượng hội viên, tổ chức triển khai tốt quy chế hoạt động, chương trình công tác toàn khoá và định kỳ của Chi hội phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; tăng cường tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nơi hội viên đang công tác trong việc phối hợp, hỗ trợ hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh để góp phần nâng cao vị thế tổ chức Hội.

3

 Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đại hội.

4

 Đại hội bỏ phiếu bầu Ban thư ký Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2025.

Đại hội cũng đề ra một số phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới gồm: Tăng cường hoạt động của Chi hội, hội viên nhà báo vào việc tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và tổ chức Hội Nhà báo; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường các hoạt động nghiệp vụ báo chí; tích cực tham gia các giải báo chí tỉnh, trung ương; thực hiện tốt các chỉ đạo của Hội Nhà báo tỉnh, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện…

5

 Ban thư ký Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2025 ra mắt tại đại hội.

Đại hội cũng đã bầu ra 5 đồng chí tham gia Ban thư ký Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2025.

* Chiều ngày 4/12, Chi hội Nhà báo thường trú tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2025.

6

 Quang cảnh đại hội.

Chi hội Nhà báo thường trú là tổ chức cơ sở Hội đặc thù, hiện có 37 hội viên đang công tác ở cơ quan báo, tạp chí của Trung ương và các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương. Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, sự phối hợp với các tổ chức quần chúng, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các hội viên trong Chi hội đã tích cực, chủ động trong hoạt động nghiệp vụ, đoàn kết trong xây dựng tổ chức Hội, xây dựng Chi hội Nhà báo thường trú ngày càng phát triển vững mạnh. Chi hội đã thường xuyên phối hợp với Hội Nhà báo Quảng Ninh bố trí hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết báo do Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh tổ chức; tích cực tham gia, hưởng ứng các chương trình, cuộc thi của tỉnh Quảng Ninh, của Hội nhà báo tổ chức; phối hợp với một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tặng quà cho các gia đình khó khăn tại miền núi và tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch Covid-19…

7

 Các đơn vị tặng hoa chúc mừng thành công đại hội.

Nhiệm kỳ 2023- 2025, Chi hội Nhà báo thường trú đặt mục tiêu sẽ tiếp tục xây dựng Chi hội hoạt động có chất lượng, nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách làm báo Hồ Chí Minh; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động Chi hội, góp phần đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đổi mới, phát triển của địa phương và đất nước; thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo, góp phần cùng các tổ chức khác và nhân dân xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển toàn diện; đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên nhằm xây dựng đội ngũ người làm báo đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ thông tin báo chí của Đảng và Nhà Nước.

8

Ban thư ký Chi hội Nhà báo thường trú lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2025 ra mắt tại đại hội. 

Đại hội cũng đã bầu ra 5 đồng chí tham gia Ban thư ký Chi hội Nhà báo thường trú lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2025.

PV